Skip Navigation LinksBanca

Informaţii despre plata taxei de inscriere (clasic la Bancă)

Observaţii înainte de a începe: 

Trebuie să completaţi un ordin de plată pentru fiecare dosar de admitere (fişă de înscriere) pe care le veţi depune. 

Nu uitati să cereți chitanțe pentru fiecare taxă pe care o plătiți.
Dacă vă înscrieți la mai multe facultăți, completați pentru fiecare câte un ordin de plată și primiți pentru fiecare câte o chitanță!
Pe ordinul de plată trebuie să treceţi următoarele informaţii:
 titular cont: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 nr. cont: se completează de către casierul BRD (vezi tabelul la sfarsit!)
 suma:  Valoarea taxei de înscriere specifică fiecărei facultăți. Detalii pe https://admitere.uaic.ro 
 depunător: NUME, INIŢIALA TATĂLUI ŞI PRENUME CANDIDAT, CNP CANDIDAT!
 detalii operaţiune: "Admitere", acronimul facultatii, "licenta"/"master", numele specializarii sau domeniului
Exemple: Admitere FEAA licenţă St.Economice
Admitere FB licenţă Biologie
Admitere FD master Drept
pe documentul scanat trebuie să apară obligatoriu data şi semnătura deponentului, ştampila băncii şi semnătura operatorului bancar, ÎN ORIGINAL

Tabelul cu contul IBAN si codurile analitice pentru fiecare facultate.

Conturibanca.jpg


Pentru plata cu cardul urmăriți instrucțiunile video!

În cazul în care încercați să faceți o plată și renunțați la aceasta, nu mai puteți să efectuați o plată nouă. Site plată taxe admitere: https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php

Atenție! Pentru plata cu cardul NU trebuie să folosiți tasta ENTER. Mergeți cu click de mouse în formular de la o casetă la alta!

Atenție! Personalul UAIC, implicat în procesul de Admitere on-line NU solicită prin e-mail informații despre cardul dumneavoastră bancar!